Psychoterapie

je obor, v kterém terapeut pomáhá klientovi v tom, aby dosáhl cílů, na kterých se předem společně dohodli, při čemž používá psychologických prostředků.

Společně dohodnuté cíle se mohou týkat:

Naše psychoterapeutické programy jsou vhodné:

PATRIMONIO nabízí integrovanou formu psychoterapie, v které se jednotlivé metody kombinují a používají v těch chvílích, kdy je to pro daný případ vhodné.

U nás používané terapeutické techniky:

   Všechny používané metody obsahují rovněž prvky podpory a přijímání, což je důležité k tomu, aby klient mohl k zlepšení v rámci terapie dostatečně využít i svůj vlastní potenciál.
   Forma a průběh psychoterapie je s klienty domlouvána individuálně dle jejich potřeb. Konkrétní programy probíhají formou individuální, skupinové a relaxační terapie. Jednotlivé formy s mohou kombinovat.
   Nabízíme krátkodobější terapie, trvající do 3 měsíců, jejichž cílem může být překonání aktuální konkrétní situace, nebo nastolení konkrétně definované izolované změny.
   Poskytujeme i dlouhodobější terapeutické programy, které jsou vhodné k dosažení hlubších a trvalejších změn a tím i k snížení rizika opakování aktuální nepříjemné situace.
   Terapeutické nabídka je doplňována jednorázovými víkendovými tématicky zaměřenými workshopy.

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

50 minutová sezení s konkrétním psychoterapeutem. Klient si nejprve s terapeutem dohodne terapeutický plán a cíle terapie. Intenzivní psychoterapie znamená setkávání se 1 krát ve vyjímečných případech 2 krát týdně. Středně intenzivní psychoterapie probíhá 1x za 2 -3 týdny. Udržovací terapie a poradenská sezení mohou probíhat v delších intervalech. Termíny setkání si domlouvá terapeut s klientem dle potřeby a časových možností.

Cena 1 sezení je 600,- Kč.

Vhodná bývá zejména v počátku psychoterapie, kdy klient potřebuje zformulovat svou zakázku a získat představu o tom, co mu psychoterapie může nabídnout a kdy se často cítí nejhůř a proto potřebuje intenzivní a individuální péči. Dále vždy, když je třeba hodně intenzivní péče k dosažení výsledku, a v případech, kde klient přichází s tématem, které není vhodné pojímat interakčně takže nemůže být zařazen do skupinové terapie, nebo v případech, kdy je klient v interakcích tak zranitelný nebo jinak špatně fungující, že by ve skupinové terapii neuspěl.

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

Většinou 120 minutová setkání probíhající 1 krát týdně v pravidelném čase. Každá skupina má svou stabilní dvojici terapeutů (muž a žena). Skupina čítá maximálně 12 osob. Při zařazení do skupiny terapeut s klientem domlouvá individuální cíle i pravděpodobnou dobu docházky do skupiny. Ta bývá většinou delší než 3 měsíce.

Cena skupiny 1050,- Kč/měsíc.

Skupinová terapie bývá vhodná pro klienty, jejichž zakázka obsahuje vztahovou problematiku. U vztahových problémů, nebo potíží vyplývajících z nedostatečných vztahových dovedností považujeme skupinovou terapii za nejúčinnější.

RELAXACE

Nácvik relaxace probíhá nejprve na individuálních 50 minutových sezení, klienti mohou být většinou záhy zařazeni do 2-6 členné relaxační skupiny (sezení trvá 90 minut). Součástí je nácvik autogenního tréninku, práce s tělem, imaginační techniky. Obvyklá doba relaxačního nácviku je 3 měsíce.

Cena individuální hodiny je 600,- Kč, cena skupinového sezení 2700,- Kč za 10 sezení.

Relaxační trénink je vhodný pro úzkostné a neurotické jedince, včetně těch, kteří trpí záchvaty paniky, dále pro klienty, kteří mají problémy se soustředěním, nebo s pocity zvýšené únavy či únavnosti, kteří trpí nespavostí, bolestmi hlavy, zažívacími potížemi včetně těch u kterých byla diagnostikována vředová choroba, nebo jinými psychosomatickými potížemi.